AYUDH
\i-yüd\

1. Sanskrit ord for fred

2. Embracing the Worlds internationale ungdomsbevægelse, er dedikeret til mobilisering af de unge til at blive medfølende ledere i opbygningen af en fredelig og mere bæredygtig verden.