Miljø
Gennem hele sit liv har Amma udtrykt dyb bekymring for miljøet. Hun har offentligt opfordret alle hendes tilhængere til at tage konkrete skridt i retning af genoprettelse af naturens skrøbelige balance, herunder bevarelse af jordens ressourcer, indsats for genplantning af skove og livsstilsændringer.