6. August 2014

Modtagere af levertransplantationer og deres donorer mødtes på vores specialiserede hospital (AIMS) til 10-års jubilæet for AIMS’ levertransplantationenhedens eksistens. Næsten 90 % af vores levertransplanterede patienter overlever operationen og lever videre med normale, sunde liv.

learn more